Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Ommeslaeghe

Markt 51

9700 Oudenaarde

Hoofdapotheker: Anne-Marie Van Ommeslaeghe

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0644 305 078

Machtigingsnummer APB: 453505

Telefoonnummer: 055 30 97 35

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.